• Cam kết bán đúng giá
  • Thanh toán khi nhận sim
  • Giao hàng tận nơi

Tìm sim

Sim ngày tháng năm sinh: dd/mm/yyyy

Sim năm sinh 1979 | Mua sim năm sinh giá rẻ

STT Sim số Giá Mạng Loại sim Đặt mua
1 0963681979 25,937,500 (đ) Sim thần tài 681979
2 0985671979 14,137,500 (đ) Sim thần tài 671979
3 0163.463.1979 950,000 (đ) Sim thần tài 1979
4 0169.942.1979 950,000 (đ) Sim thần tài 1979
5 0167.623.1979 950,000 (đ) Sim thần tài 1979
6 0169.846.1979 950,000 (đ) Sim thần tài 1979
7 0165.602.1979 950,000 (đ) Sim thần tài 1979
8 0167.638.1979 950,000 (đ) Sim thần tài 1979
9 0166.531.1979 950,000 (đ) Sim thần tài 1979
10 0166.517.1979 950,000 (đ) Sim thần tài 1979
11 0164.843.1979 950,000 (đ) Sim thần tài 1979
12 0974.61.1979 3,150,000 (đ) Sim thần tài 1979
13 01664.51.1979 1,187,500 (đ) Sim thần tài 1979
14 01685.761.979 690,000 (đ) Sim thần tài 979
15 01628.66.1979 1,504,000 (đ) Sim thần tài 1979
16 0899.76.1979 1,953,000 (đ) Sim thần tài 1979
17 0899.97.1979 3,510,000 (đ) Sim thần tài 1979
18 0899.78.1979 3,510,000 (đ) Sim thần tài 1979
19 0886401979 3,375,000 (đ) Sim thần tài 401979
20 0923.2.2.1979 1,692,000 (đ) Sim thần tài 1979
21 0899.6.6.1979 5,720,000 (đ) Sim thần tài 1979
22 0899.6.8.1979 5,280,000 (đ) Sim thần tài 1979
23 0899.6.9.1979 4,400,000 (đ) Sim thần tài 1979
24 0899.6.5.1979 2,700,000 (đ) Sim thần tài 1979
25 0899.6.7.1979 2,700,000 (đ) Sim thần tài 1979
26 0899.02.1979 2,325,000 (đ) Sim thần tài 1979
27 0899.03.1979 2,325,000 (đ) Sim thần tài 1979
28 0899.05.1979 2,325,000 (đ) Sim thần tài 1979
29 0899.07.1979 2,325,000 (đ) Sim thần tài 1979
30 09.07.05.1979 5,280,000 (đ) Sim thần tài 1979
31 0907.3.3.1979 4,840,000 (đ) Sim thần tài 1979
32 0901.2.4.1979 3,150,000 (đ) Sim thần tài 1979
33 0898.80.1979 1,860,000 (đ) Sim thần tài 1979
34 0931.00.1979 2,700,000 (đ) Sim thần tài 1979
35 0931.04.1979 2,325,000 (đ) Sim thần tài 1979
36 01679.04.1979 950,000 (đ) Sim thần tài 1979
37 01636.40.1979 790,000 (đ) Sim thần tài 1979
38 01636.08.1979 1,410,000 (đ) Sim thần tài 1979
39 086.930.1979 1,692,000 (đ) Sim thần tài 1979
40 01279721979 13,200,000 (đ) Sim thần tài 721979
41 01279751979 14,790,000 (đ) Sim thần tài 751979
42 01279761979 15,660,000 (đ) Sim thần tài 761979
43 01277081979 5,280,000 (đ) Sim thần tài 081979
44 01292081979 5,280,000 (đ) Sim thần tài 081979
45 01299731979 1,860,000 (đ) Sim thần tài 731979
46 01299761979 1,860,000 (đ) Sim thần tài 761979
47 01299781979 1,860,000 (đ) Sim thần tài 781979
48 086.888.1979 31,680,000 (đ) Sim thần tài 1979
49 08.6969.1979 28,160,000 (đ) Sim thần tài 1979
50 098.28.1.1979 16,095,000 (đ) Sim thần tài 1979
51 096.6.01.1979 10,560,000 (đ) Sim thần tài 1979
52 0975.5.6.1979 10,560,000 (đ) Sim thần tài 1979
53 0988.6.3.1979 16,530,000 (đ) Sim thần tài 1979
54 0869.2.5.1979 4,840,000 (đ) Sim thần tài 1979
55 0989.9.6.1979 16,356,000 (đ) Sim thần tài 1979
56 0979.66.1979 56,875,000 (đ) Sim thần tài 1979
57 0988.3.6.1979 19,140,000 (đ) Sim thần tài 1979
58 091.888.1979 65,625,000 (đ) Sim thần tài 1979
59 09.3333.1979 105,000,000 (đ) Sim thần tài 1979
60 0986831979 19,140,000 (đ) Sim thần tài 831979
61 0921371979 950,000 (đ) Sim thần tài 371979
62 0922131979 1,140,000 (đ) Sim thần tài 131979
63 0928971979 1,410,000 (đ) Sim thần tài 971979
64 0929581979 1,235,000 (đ) Sim thần tài 581979
65 0927391979 1,235,000 (đ) Sim thần tài 391979
66 01882831979 640,000 (đ) Sim thần tài 831979
67 0522481979 790,000 (đ) Sim thần tài 481979
68 01884161979 690,000 (đ) Sim thần tài 161979
69 01665.2.1.1979 725,000 (đ) Sim thần tài 1979
70 01656731979 790,000 (đ) Sim thần tài 731979
71 0125.246.1979 2,697,000 (đ) Sim thần tài 1979
72 01256941979 1,410,000 (đ) Sim thần tài 941979
73 0127.607.1979 1,410,000 (đ) Sim thần tài 1979
74 0899.38.1979 3,150,000 (đ) Sim thần tài 1979
75 090.12.9.1979 5,192,000 (đ) Sim thần tài 1979
76 0125.7.11.1979 2,325,000 (đ) Sim thần tài 1979
77 01692091979 3,465,000 (đ) Sim thần tài 091979
78 0129.765.1979 790,000 (đ) Sim thần tài 1979
79 01299.40.1979 790,000 (đ) Sim thần tài 1979
80 0129.765.1979 790,000 (đ) Sim thần tài 1979
81 01262921979 1,860,000 (đ) Sim thần tài 921979
82 01282111979 1,943,700 (đ) Sim thần tài 111979
83 01213211979 1,560,400 (đ) Sim thần tài 211979
84 01636161979 1,560,400 (đ) Sim thần tài 161979
85 01664491979 1,102,000 (đ) Sim thần tài 491979
86 01286391979 2,483,100 (đ) Sim thần tài 391979
87 01284091979 1,739,000 (đ) Sim thần tài 091979
88 0906651979 11,440,000 (đ) Sim thần tài 651979
89 01287.33.1979 1,860,000 (đ) Sim thần tài 1979
90 0122634.1979 940,000 (đ) Sim thần tài 1979
91 08.68.68.1979 61,050,000 (đ) Sim thần tài 1979
92 0962.79.1979 31,680,000 (đ) Sim thần tài 1979
93 0868.04.1979 4,400,000 (đ) Sim thần tài 1979
94 097.13.6.1979 8,800,000 (đ) Sim thần tài 1979
95 097.16.1.1979 8,800,000 (đ) Sim thần tài 1979
96 0963.88.1979 13,200,000 (đ) Sim thần tài 1979
97 086.883.1979 8,800,000 (đ) Sim thần tài 1979
98 086.989.1979 8,800,000 (đ) Sim thần tài 1979
99 09.7276.1979 8,800,000 (đ) Sim thần tài 1979
100 0963.96.1979 7,744,000 (đ) Sim thần tài 1979

Tìm sim năm sinh 1979 tháng 1

Tìm sim năm sinh 1979 tháng 2

Tìm sim năm sinh 1979 tháng 3

Tìm sim năm sinh 1979 tháng 4

Tìm sim năm sinh 1979 tháng 5

Tìm sim năm sinh 1979 tháng 6

Tìm sim năm sinh 1979 tháng 7

Tìm sim năm sinh 1979 tháng 8

Tìm sim năm sinh 1979 tháng 9

Tìm sim năm sinh 1979 tháng 10

Tìm sim năm sinh 1979 tháng 11

Tìm sim năm sinh 1979 tháng 12

Sim khuyến mãi Giờ vàng

DỊCH VỤ MUA BÁN SIM

Tìm kiếm nhiều nhất

SIM NGÀY THÁNG NĂM SINH

Ngày sinh:
Tháng sinh:
Năm sinh:

SIM ĐẦU SỐ

SIM ĐẸP TRONG NGÀY

Số sim Giá cũ Giá mới
0916350368 1,300,000 (₫) 1,235,000 (₫)
0916813968 1,800,000 (₫) 1,692,000 (₫)
0866216168 2,000,000 (₫) 1,860,000 (₫)
0911859968 2,500,000 (₫) 2,325,000 (₫)
0961651568 2,500,000 (₫) 2,325,000 (₫)
0963663968 3,000,000 (₫) 2,700,000 (₫)
0904216168 3,300,000 (₫) 2,970,000 (₫)
0869665568 3,500,000 (₫) 3,150,000 (₫)
0868122168 3,500,000 (₫) 3,150,000 (₫)
0989107968 5,000,000 (₫) 4,400,000 (₫)
0983183968 5,600,000 (₫) 4,928,000 (₫)

TÌM SIM THEO KHU VỰC