• Cam kết bán đúng giá
  • Thanh toán khi nhận sim
  • Giao hàng tận nơi

Tìm sim

Sim ngày tháng năm sinh: dd/mm/yyyy

Tìm Sim 14011990,140190,1411990,14190. Kho sim đuôi 1990

STT Sim số Giá Mạng Loại sim Đặt mua
1 0329.14.01.90 560,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
2 0384.14.01.90 560,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
3 0766.140.190 489,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 190
4 0793.140.190 489,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 190
5 0762.140.190 489,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 190
6 0783.140.190 489,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 190
7 0964140190 1,692,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
8 0705.14.01.90 950,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
9 0888140190 1,410,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
10 0348.14.01.90 570,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
11 0343.14.01.90 570,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
12 0946.14.01.90 560,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
13 0842.14.01.90 720,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
14 0843.14.01.90 720,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
15 0845.14.01.90 720,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
16 0846.14.01.90 720,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
17 0847.14.01.90 720,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
18 0848.14.01.90 720,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
19 0849.14.01.90 720,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
20 0814.14.01.90 720,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
21 0824.14.01.90 720,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
22 0812.14.01.90 760,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
23 0813.14.01.90 760,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
24 0815.14.01.90 760,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
25 0816.14.01.90 760,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
26 0818.14.01.90 760,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
27 0819.14.01.90 760,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
28 0825.14.01.90 760,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
29 0826.14.01.90 760,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
30 0827.14.01.90 760,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
31 0919.14.01.90 1,387,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
32 0911.14.01.90 1,377,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
33 0886.14.01.90 890,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
34 0889140190 740,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
35 0898.14.01.90 1,235,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
36 0922140190 1,381,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
37 0988140190 2,700,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
38 0966140190 1,860,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
39 0796140190 690,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
40 0965.14.01.90 2,325,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
41 0938.140.190 1,140,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 190
42 0918140190 1,140,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
43 0394.14.01.90 720,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
44 0702.14.01.90 540,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
45 0932.14.01.90 950,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
46 0389.14.01.90 730,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
47 0865140190 950,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
48 0921140190 890,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
49 0967140190 1,410,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
50 0971140190 1,692,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
51 0393.14.01.90 690,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
52 0936.14.01.90 1,140,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
53 0968140190 1,504,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
54 0927.14.01.90 690,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
55 0375140190 940,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
56 0869.14.01.90 1,329,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
57 0828.14.01.90 1,504,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
58 0837.14.01.90 1,504,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
59 0933140190 1,377,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
60 0973.14.01.90 1,235,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
61 0333.14.01.90 950,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
62 0931140190 1,410,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
63 0858.14.01.90 690,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
64 0832.14.01.90 640,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
65 0773.140.190 950,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 190
66 0993.14.01.90 740,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
67 0947.14.01.90 790,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
68 0866140190 489,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
69 0339.14.01.90 705,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
70 0357.14.01.90 705,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
71 0352140190 690,000 (đ) Sim ngày tháng năm sinh 140190
Sim khuyến mãi Giờ vàng

DỊCH VỤ MUA BÁN SIM

SIM NGÀY THÁNG NĂM SINH

Ngày sinh:
Tháng sinh:
Năm sinh:

SIM ĐẦU SỐ

SIM ĐẸP TRONG NGÀY

Số sim Giá cũ Giá mới
0916350368 1,300,000 (₫) 1,235,000 (₫)
0916813968 1,800,000 (₫) 1,692,000 (₫)
0866216168 2,000,000 (₫) 1,860,000 (₫)
0911859968 2,500,000 (₫) 2,325,000 (₫)
0961651568 2,500,000 (₫) 2,325,000 (₫)
0963663968 3,000,000 (₫) 2,700,000 (₫)
0904216168 3,300,000 (₫) 2,970,000 (₫)
0869665568 3,500,000 (₫) 3,150,000 (₫)
0868122168 3,500,000 (₫) 3,150,000 (₫)
0989107968 5,000,000 (₫) 4,400,000 (₫)
0983183968 5,600,000 (₫) 4,928,000 (₫)

TÌM SIM THEO KHU VỰC